УСЛУГИ

Тринити предоставя брокерски услуги и представляване на наемодатели и наематели в следните сегменти:

ОФИС ПЛОЩИ

ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ

ТЪРГОВСКИ ПЛОЩИ

ПАЗАР НА ЗЕМЯ

Наемателите и купувачите на имоти могат да се възползват от нашите познания за пазара и уменията ни в преговорите при намиране, закупуване и наемане на имоти. Добавяме стойност към клиентите ни като действаме като опитен, способен и компетентен външен консултантски екип за сделките им с бизнес имоти. Повечето наематели смятат тези сделки за стандартни и лесни за управление. Нашето виждане обаче е, че всеки недвижим имот е уникален и трябва да се подхожда индивидуално към всеки един казус, за да се оцени правилно.

Помагаме на собствениците на имоти намерят наематели или купувачи на техни активи чрез проактивен подход при всяко задание. Дигиталната революция промени начинът, по който комуникираме и скъси разстоянията помежду ни. Въпреки това обаче, за да направиш сделка с недвижим имот, трябва застанеш срещу насрещната страна и да я убедиш да приеме твоето предложение. Ефективните умения за преговори и продажби са едни от най-ценните ни активи. Ние не се крием зад дигитален маркетинг и оптимизация на сайтове, а сме при клиентите.  

go-to-top